Címlap Hírek A szolgáló Krisztus arcát jelenítik meg

  A szolgáló Krisztus arcát jelenítik meg

  Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szolgálatára idén három állandó diakónust is felszentelt Erdő Péter bíboros egy hete, június 14-én az esztergomi bazilikában. Kuzmányi István, Lovász Péter és Szoyka Árpád Miklós felszentelése kapcsán az állandó diakónusok szolgálatáról és feladatairól beszélgettünk Füzes Ádámmal, a terület egyházmegyei referensével.

  Az Egyház tanítása szerint milyen feladatuk van az állandó diakónusoknak?

  – A II. Vatikáni Zsinat élesztette fel újra az álladó diakonátus intézményét, jó ideig ugyanis csak a papszentelés felé vezető átmeneti lépcsőfokot jelentett a diakónusság. Pedig az állandó diakónusoknak fontos szerepük van az Egyházban: a szolgáló Krisztust jelenítik meg az egyházi rend szentségének fokozataiban. Míg az áldozópapok legfontosabb feladata a szentségek kiszolgáltatása, az áldozatbemutatás, addig a diakónusoknak, magyarul szerpapoknak gyakorlatiasabb jellegű a szolgálata. A liturgikus szolgálat mellett ez a rászorulókra, a szükséget szenvedőkre való odafigyelést jelenti. A misében valójában a diakónusnak szimbolikus a szolgálata: amikor az evangéliumot olvassa, azért teszi, mert a rászorulók szolgálatával már hirdette Jézus evangéliumát, és ez alkalmassá teszi a liturgikus meghirdetésre is. Az adományok oltárra vitelekor a liturgiára és a szegényeknek való gyűjtés eredményét viszi az oltárhoz, az áldoztatásban pedig a Szent Kenyeret osztja, a lelki eledelt, míg a mindennapokban a szeretet kenyerét adja az éhezőknek. Az egyetemes könyörgések megírása és felolvasása is eredendően a szerpapok feladata, hiszen ebbe belefoglalja mindennapi dolgainkat, az összes szükségletet, amivel a diakónus szolgálata során szembesül.

  Milyen konkrét munkákat látnak el a szerpapok? Életük mekkora részét tölti ki ez a szolgálat?

  – Különböző formái vannak ennek a magyarországi gyakorlatban. Vannak olyan állandó diakónusok, akik világi munkahelyen dolgoznak, s mellette szabadidejükben látnak el olyan feladatokat, mint a beteglátogatás, a karitászszolgálat vagy a jegyesoktatás. Mások egyházi dolgozókként, például hitoktatókként, más tanárként vagy például szeretetszolgálati munkatársként végzik munkájukat, és e mellett végeznek még diakóniai szolgálatot is. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében ezek a formák működnek csupán, kifejezetten diakónusként foglalkoztatott szerpapok nincsenek. Vidéki egyházmegyékben azonban sok helyen működnek diakónusok főállású plébániavezetőként.

  A már felsorolt szolgálatok mellett a diakónusok a plébánosok beosztottjaiként olyan speciális területeken is működhetnek, mint a börtönlelkészi vagy a kórházlelkészi szolgálat, sőt van olyan – főállásban a szociális területen dolgozó – szerpap, akinek diakóniai szolgálata elsősorban azt jelenti, hogy a plébániáján ingyenesen szociális tanácsadásban részesíti a rászorulókat.

  Hogyan lehet valakiből állandó diakónus?

  – A főpásztor dönt arról, hogy kiket vesz fel diakónusi képzésre, amely nem indul rendszeresen, évről évre, mint a papképzés. (A mostani szentelést megelőzően legutóbb 2011-ben szentelt Erdő Péter diakónust Dudás Zoltán személyében.) A vatikáni dokumentum hároméves képzést javasol, a gyakorlatban az egyes egyházmegyékben egy, két vagy három év alatt történik meg a formáció. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében jelenleg egyéves képzést tartunk, de ezt kétévesre szeretnénk bővíteni. Diakónusnak csak olyan hitüket rendszeresen és mélyen gyakorló családos férfiak jelentkezhetnek, aki már előzetesen teológiai végzettséget szereztek, akár egyetemen, akár főiskolán. A képzés eleji orientáció során a jelöltek látásmódját, identitását formálják, majd gyakorlati és lelki képzésben részesítik őket, hogy helyt tudjanak állni olyan liturgikus cselekményeken, mint a keresztelés, esketés vagy temetés szertartása, vagy megfelelő szentbeszédet tudjanak mondani.

  Önnek mint az állandó diakónusok főegyházmegyei felelősének mi a feladata?

  – Úgy mondanám, hogy az osztályfőnökük vagyok. Én szervezem és végzem a képzésüket, a továbbképző alkalmak lebonyolítása is hozzám tartozik, emellett az egyházmegye és az állandó diakónusok közti kapcsolattartás is rám hárul.

  Újonnan szenteltek az állandó diakónusságról

  Még így sántán is szolgálhatom az Urat és mindenkit, akinek szüksége van rám – mondja az egyik június 14-én felszentelt szerpap, Lovász Péter arról, mit jelent számára az állandó diakónusi szolgálat. Három hete elszakadt az Achilles-ína, jelenleg térdig be van gipszelve a lába. A szentelés előtt kicsit félt, hogy mit fognak szólni a begipszelt lábához, de rá kellett ébrednie, hogy ez a helyzet rajta kívül senki mást nem érdekel. Péter minden feladatban szívesen segédkezik, amivel megbízza plébánosa. Hosszabb távon az idősek és betegek látogatását, valamint áldoztatását szeretné végezni, a plébániai karitász összefogása is valószínűleg az ő feladatai közé fog tartozni. Elképzelései között szerepel egyfajta iskola utáni plébániai „tanulószoba” létrehozása is, emellett több plébániát is átfogó programok megszervezésében is szívesen részt vállalna. Lovász Péter úgy érzi, a szentelés által kapott kegyelmek segítségével hatékonyabban tudja ellátni ezeket a feladatokat. Azt is tapasztalja pár nappal a diakónusszentelés után, hogy nagyobb bizalommal tekintenek rá az emberek, mint korábban.

  Kicsi pont vagyok, de Isten ezzel is tud mit kezdeni – vallja Szoyka Árpád Miklós állandó diakónusi szolgálatával kapcsolatban. A frissen szentelt szerpapban már gyermekkorában felmerült annak gondolata, hogy pap legyen, amelyet Suló Lajos lelkiatya és más atyák pozitív példája is erősített. A MOL-nál 24 éve környezetvédőként tevékenykedő Árpád kifejezetten azzal a szándékkal végzett teológiát 2009-ben a Sapientia Hittudományi Főiskolán, hogy a későbbiekben szerpapként szolgálhasson. A liturgikus szolgálat mellett a közösségépítést tartja legfőbb jövőbeli feladatának, ezen belül is kiemelten a ministránsok képzését. Ezenkívül a fiatalok és felnőttek oktatásába és az idősek lelki kísérésébe is be fog kapcsolódni. Mivel a kötelező hitoktatásban főállása miatt nem tud részt venni, elsősorban a délutáni iskolai és plébániai hitoktatásban, a jegyesoktatásban és a keresztelésre való felkészítésben tud plébánosa segítségére lenni. Annak pontos beosztása azonban, hogy ezek a feladatok miként oszlanak majd meg diakónusi működésében, szeptembertől fog kikristályosodni.

  Fotó: Mudrák Attila

  Forrás: Agonás Szonja/Magyar Kurír

   
  Névnap
  Ma 2023. december 08., péntek, Mária napja van. Holnap Natália napja lesz.